Natuurlijk hebben we het liefst dat dit bericht niet interessant is, maar leden komen en leden gaan. Opzeggen of wijzigen van het lidmaatschap is gebonden aan de datum 1 april in verband de administratie van het verenigingsjaar en met de inning van de contributie. Daarom informeren we jullie er graag over. 

Een lidmaatschap bij De Scheuvelloper loopt van 1 april tot 1 april en het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Dat betekent dat een opzeggingen of wijziging voor 1 april binnen moet zijn. Is het later dan 1 april? Dan betaal je het komende seizoen nog de volledige contributie. Wil je je lidmaatschap voor 2023/2024 opzeggen of wijzigen? Geef dit vóór 1 april door. 

Opzeggingen of wijzigen kunnen gemaild worden naar ledenadministratie@scheuvelloper.nl of via de website: Wijzigen / Opzeggen – Schaatsvereniging De Scheuvelloper Assen  

Mocht je al een wijziging hebben doorgegeven en je hebt hier een bevestiging van ontvangen, dan hoef je niets meer te doen.  

Door beheerder