Wijzigen / Opzeggen

Ons verenigingsjaar loopt van 1 april tot 1 april van ieder jaar en het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Wijzigingen voor het nieuwe seizoen ontvangen wij graag voor 1 april of zo spoedig mogelijk daarna.
Opzeggingen van het lidmaatschap dienen altijd voor 1 april worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

Wijzigingen of opzeggingen kunnen gedaan worden door dit formulier in te vullen of door gebruik te maken van onderstaand contactformulier.