AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.
Bij de schaatsvereniging worden de gegevens door de leden aangedragen en gebruikt voor het beheren van de ledenadministratie en de inning van de contributie en eventuele trainingskaarten. Delen van de gegevens worden doorgegeven aan KNSB Nederland, het Gewest Groningen/Drenthe der KNSB en aan Sportcentrum Kardinge.
De vereniging zal er voor waken dat de gegevens niet voor andere (commerciële) doeleinden worden gebruikt. Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden de gegevens bewaard voor eventueel te organiseren reünies in de toekomst. Wijzigingen of verwijderen van de gegevens kan alleen op verzoek of melding van het betreffende lid. Mededelingen vanuit de vereniging worden verstrekt via de website, Facebook, e-mail of post.
Tijdens diverse activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd of waar de ijsvereniging bij betrokken is, worden foto’s gemaakt. Deze foto’s worden vaak ook aangeleverd door derden en worden gebruikt voor diverse (publicitaire) doeleinden. Als vereniging gaan wij er van uit dat u met uw aanwezigheid instemt met het gebruik van deze foto’s waarop u of een van uw gezinsleden kunnen voorkomen. Mocht dit niet het geval zijn of komt u ongewenst foto’s tegen op de website of social media, laat het de vereniging dan weten. De vereniging zal dan alles binnen haar mogelijkheden doen om ze te verwijderen.

Dit geldt vanaf verenigingsjaar 2018/2019.