OW – Bestuursleden

Hieronder een overzicht van alle bestuursleden vanaf de oprichting tot heden:

VoorzitterSecretarisPenningmeester
G.W. Hidskes1971-1979A. Veenstra1971-1973G. ten Brink1971-1995
L. Bonder1979-1980G. ten Brink1973-1995J.M. Hamminga1995-2000
M.R. Ulenreef1980-1989L. Vos1995-2010E. van Veen2000-2001
A.J.J. Herfkens1990-1997G. Kruize2010-2015C.W. Elzer2001-2003
J. Bastemeijer1997-2000M. Kunst2015-J.R. Dries2003-2006
J.M. Hamminga2000-2003E. Paping2006-2009
C.W. Elzer2003-2008F. Venema2009-2012
Wim v.d. Kant2008-2013 Lucas Loopers 2012-heden
P. Takens2013-heden
Overige bestuursleden
L. Bonder1971-1979W. Arents1971-1973M. ten Cate1971-1972
A. Veenstra1973-1976R. Haange1973-1976J. van Dalen1976-1986
R. v.d. Velde1976-1979M. Ulenreef1979-1980E. Wilms1979-1980
L. Bonder1980-1986F. Koopmans1981-1987A. Blauw1982-1987
P. Mulder1986-1987M. Jongman1987-1994W. Pastoor1987-1994
M. Ulenreef1989-1990G. Bel1990-1996K. Veld1995-1998
J. Bastemeijer1996-1997B. Smit1996-2003C. Elzer1997-2001
B. v.d. Tuuk1997-2003Y. v.d. Ploeg1998-2004A. Pastoor2001-2007
A. Bosch2003-2006M. Heijenga2003-2006G. Hoekstra2004-2007
F. Hummel2006-2008I.A. Reinds2006-2015F. Venema2007-2009
G. Hoiting2007-2014L. Koops2008-2013P. Cats2010-2013
Antje Dijkstra2012-heden T. Smeenge 2013-2015M. Frieling2016-heden