In memoriam Wim van de Kant

Assen, 19 december 2021

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van onze oud voorzitter Wim van de Kant.

Wim is in diverse rollen jarenlang actief geweest binnen onze schaatsvereniging. Inlevend, actief en inspirerend heeft hij bijgedragen aan ons verenigingsleven. Daarnaast heeft hij ook vele anderen enthousiast gemaakt voor de schaatssport en vrijwilligers gestimuleerd een bijdrage te leveren.

Vanaf 1980 komt de naam van Wim voor op het overzicht van trainers van De Scheuvelloper. In de loop van de jaren heeft hij vele schaatsers getraind, van verschillende leeftijden en op diverse niveaus. Met zijn achtergrond als verdienstelijk wedstrijdschaatser en opgeleid als pedagoog had hij gevoel voor een goede balans tussen presteren (iedereen op eigen niveau) en plezier aan samen bewegen.

Na jaren actief geweest te zijn als trainer en commissielid was hij van 2008 tot 2013 voorzitter. Een ondernemende voorzitter met een gezonde visie op sport. In die periode is de vereniging mede dankzij Wim uitgegroeid tot één van de grootste schaatsverenigingen in Noord Nederland met een zeer divers aanbod. Topschaatsers, trimschaatsers, G-schaatsers en jonge kinderen, voor iedereen was aandacht en een plek in de vereniging.

Zijn inzet voor het schaatsen bleef niet beperkt tot De Scheuvelloper. Ook voor de Landelijke organisatie van de KNSB is Wim actief geweest onder andere als ontwikkelaar en docent voor de trainersopleidingen. Verder heeft hij voor de Gewestelijke afdeling in Drenthe jarenlang deel uitgemaakt van de Toertocht Commissie en was hij vertegenwoordiger in de Landelijke Ledenraad van de KNSB.

De afgelopen jaren heeft Wim ondanks een afnemende gezondheid training geven aan onze trimgroepen. Daarbij kon hij dan ook nog zelf fijn mee schaatsen met de inmiddels vele bekenden. Afgelopen jaar kwam door de coronamaatregelen een abrupt einde aan zijn inzet, omdat alle activiteiten werden afgelast en vervolgens zijn gezondheid het niet meer mogelijk maakte de trainersrol te vervullen.

Zijn grote inzet en zijn warme belangstelling voor de schaatssport, maar vooral ook voor de mensen waarmee en waarvoor hij zich inzette, zullen wij ons blijven herinneren.

Wij leven mee met zijn vrouw Hennie, hun kinderen en de kleinkinderen en wij wensen hen veel sterkte.

Bestuur van De Scheuvelloper