Bestuur & Commissies

Home » De Vereniging » Bestuur & Commissies
Bestuur
 functie naam & contactgegevens
Voorzitter Peter Takens
06 51262437
P.Takens001@gmail.com
Secretaris Martin Kunst
0592-347163
martinkunst49@gmail.com
Penningmeester Lucas Loopers
0592-341221
lloopers@hetnet.nl
 Recreanten, trimmers en G-schaatsen Martin Frieling
m.frieling@hetnet.nl
 
Sponsoring Antje Dijkstra
06 435 304 27
antje@antjedijkstra.nl
Technische zaken vacant

 

Secretariaat
Ledenadministratie Wendy Hoven
wendyhoven@hotmail.com
 Webmaster webmaster@scheuvelloper.nl
 Wedstrijdsecretaris Anke v.d. Vegt
ankevdvegt76@gmail.com
 Notulist Jelanda Visser
koos.jelanda@home.nl
 Clubrecords Wietze Riemersma

 

Commissies en Contactpersonen
Technische commissie Martin Frieling
m.frieling@hetnet.nl
G-schaatsen Suzan Barelds
info@atelierpippilotta.nl
Jurycoordinator Yvonne Sinke
Marathons Jans Hoogeveen
jaho@janshoogeveen.nl
 
Activiteitencommissie Antje Dijkstra
antje@antjedijkstra.nl