Uitnodiging jaarvergadering De Scheuvelloper op woensdag 19 april 2017, om 19.30 uur

Nieuws » Uitnodiging jaarvergadering De Scheuvelloper op woensdag 19 april 2017, om 19.30 uur

9 april 2017

Hierbij nodigt het bestuur van de Scheuvelloper alle leden van harte uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 19 april 2016 in ons clubgebouw op het sportpark de Hoogspanning, Hoogspanningsweg 4, 9408 CZ ASSEN.

Het afgelopen jaar hebben de consequenties van het sluiten van de ijsbaan in Assen voor een groot deel het verenigingsleven van de vereniging bepaald.

Het ledenverlies en de gevolgen hiervan, trainen op Kardinge, samenwerking met andere verenigingen en onzekerheid over de realisatie van een nieuwe ijsbaan in Drenthe zullen onder andere aandachtspunten zijn tijdens de ledenvergadering.

Namens het bestuur

P.Takens ,voorzitter.

p.s: Alle leden ontvangen persoonlijk, per mail, nog een uitnodiging en de stukken