Sjeek Spier: INBURGERINGPROGRAMMA

Nieuws » Sjeek Spier: INBURGERINGPROGRAMMA

19 november 2017

Is het niet prachtig dat vluchtelingen graag naar Nederland komen? Nou ja, de ellende die hen op de vlucht jaagt is natuurlijk verre van prachtig. Maar gegeven het feit dat ze op de vlucht zijn, is het toch prachtig dat ze massaal naar Nederland komen? Prachtig, dat ze zich een reis van duizenden kilometers vol ontberingen willen getroosten om uiteindelijk juist hier te kunnen zijn. Daar mogen we trots op zijn. Ze hadden immers ook kunnen kiezen voor een nieuwe toekomst in een lekker warm Caraïbisch of Zuidoost-Aziatisch vakantieland. Of voor het immens grote Rusland waar vestigingsruimte genoeg is en geborgenheid kan worden gevonden onder de vleugels van vadertje Poetin. Ze hadden zelfs kunnen kiezen voor Noord-Korea, waar een buitengewoon getalenteerd leider aan het roer schijnt te staan. Journaalbeelden leren dat de Noord-Koreaanse bevolking deze leider zelfs dagelijks lof toezwaait in massale parades. Maar nee hoor, geen vluchteling piekert erover om naar Noord-Korea te gaan. Naar Nederland willen ze! Dus hebben we hier met elkaar een geweldig mooie samenleving opgebouwd? Een samenleving waarvan mensen deel willen uitmaken?

Uiteraard kun je vluchtelingen niet afschepen met inferieure bewoning in een tentenkamp. Evenmin kun je ze langs de maatschappelijke zijlijn laten staan. Ze zouden prompt een ander beeld krijgen van onze samenleving en uit teleurstelling of frustratie verloederen en mogelijk zelfs vervallen tot criminaliteit. Nee, je moet ze menswaardig ontvangen en hen de mores van onze samenleving bijbrengen. Dus, hen uitleggen dat we straks tijdens oud en nieuw met carbidbussen knallen en niet groepsgewijs vrouwen aanranden, zoals enkele jaren geleden gebeurde in Keulen.

In feite zou je vluchtelingen bij aankomst een inburgeringprogramma moeten aanbieden waarbij hen naast de Nederlandse taal en carbidschieten ook wordt geleerd dat onze groepsgewijze idioterie zich niet uit in vrouwenaanranding, maar in carnaval en het bezoek aan voetbal- en schaatswedstrijden. En dat we ons bij die drie gelegenheden bespottelijk uitdossen. Terwijl we ons bij het carnaval ook nog eens bezatten en bij voetbalbezoek massaal scanderen dat de scheidsrechter een hondenlul is. Eigenlijk is van de drie alleen het bezoek aan schaatswedstrijden een tamelijk onschuldige vorm van idioterie. Je zou het inburgeringsprogramma dan ook eigenlijk zo moeten richten dat vluchtelingen enthousiast raken voor schaatsen. Want dan komt het met de rest van de inburgering vanzelf goed.

Edoch, als het zo simpel is, laten we dan minimaal in elke provinciehoofdstad één luxe ijsbaan aanleggen.

Tot betere tijden,

Sjeek Spier